Kas sul on tekkinud küsimus
Eesti kõrgharidusmaastiku kohta?

Siis tere tulemast tudengiteadmuse keskkonda Tarktudeng.ee!

Mis on tarktudeng?

Tarktudeng on Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) poolt tudengitele loodud portaal, kust üliõpilased leiavad vastuse oma põletavatele kõrgharidusega seotud küsimustele ning kust on võimalik saada ülevaatlikku informatsiooni Eesti kõrgharidusmaastiku kohta taskuhäälingute, koolituste ja põhimõistete lühisõnastiku kaudu.

Testi kas Sina juba oled tark tudeng?

Mis on EÜL?

EÜL on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on seista üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide eest riiklikul tasandil ning toetada üliõpilasesindusi nende töös. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumite, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu tegevust toetab 2022.-2023. aastal Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.