Viktoriin

Palun vali vastus igale küsimusele!

Milline järgnevatest lausetest on tõene?

Milline järgnevatest lausetest on tõene?

Mis on üliõpilasesinduse oluliseimaks ülesandeks?

Millised väited õppekorralduseeskirja ehk ÕKE kohta on tõesed?

Kui palju on võimalik maksimaalselt võtta aastas õppelaenu?

Kes võib Eestis õppelaenu võtta?

Kui suure mahuga on üks Euroopa ainepunkt ehk EAP?

Mis on akadeemilise puhkuse kohta tõesed väited?

Mis on õppetoetuste eesmärk?

Mis on vajaduspõhise õppetoetuse määrad?

Kui väike peab olema üliõpilase keskmine sissetulek pereliikme kohta, et vajaduspõhise õppetoetuse minimaalset määra saada?

Milline järgnevatest väidetest on tõene?

Mis on vajaduspõhine eritoetus?

Mis on tudengite kvaliteedivõrgustik?

Üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustiku on ellu kutsunud …

Miks on üliõpilase tagasiside andmine ainele oluline?

Mis on VÕTA?

Kas sa oled kindel, et sa oled tudeng?

Tudeng oled juba kindlasti, aga veelgi tudengitarkust kuluks marjaks ära!

Cum laude tark tudeng!

Õigeid vastuseid: