Tudengite kvaliteedivõrgustik

Tudengite kvaliteedivõrgustik

Oled sa mõelnud, et praktikast ei ole nii palju kasu, kui võiks, või on just sinu kõrgkoolis häid näiteid koostööst erinevate organisatsioonidega? Milline tagasiside andmise viis koolikorralduse, õppetöö või sinu enda õpingute osas võiks olla kõige tulemuslikum? Millised võimalused aitaksid kaasa tudengite osalusele teaduses või on see maailm miski, millega esmane kokkupuude peaks jääma doktoriõpingute aega? Need on vaid mõned küsimused, millega tudengid kvaliteedivõrgustikus tegelevad. Isegi, kui sul pole kõigele vastuseid, on sinu kui tudengi arvamused ja ideed väga väärtuslikud!

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) on koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liiduga (EÜL) kutsunud ellu üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustiku.

Võrgustiku eesmärgiks on suurendada üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolides õppega seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel.Võrgustik on koostööplatvorm tudengitele, kus saab jagada häid praktikaid, analüüsida õppetöö kitsaskohti ja probleeme ning leida neile lahendusi. Sealjuures võetakse arvesse nii üliõpilasesinduste, EÜL-i kui ka HAKA analüüse ja seisukohti.

Võrgustiku liikmed on ka ekspertideks, keda HAKA kaasab enda ja teiste kvaliteediagentuuride tegevustesse.Lisaks on võrgustik stardiplatvorm, mille toel kutsutakse nii võrgustiku liikmete kui ka teiste tudengite kaasabil ellu algatusi kõrgkoolides ning seda just neis valdkondades, milles üliõpilaste panus oluline on. Reaalsed tegevused kõrgkoolis sõltuvad kahtlemata ka konkreetse kõrgkooli ja üliõpilasesinduse ootustest.

Miks liituda?

 • Uued teadmised ja oskused, millest on abi erinevate väljakutsete lahendamisel: nt teadmised ja oskused kvaliteedihindamisest, arengu planeerimisest, läbirääkimistest;
 • võimalus mõjutada kõrgharidusmaastikul toimuvat;
 • vabatahtliku töö kogemus;
 • sisukad koolitused ning aruteluringid ja teised temaatilised sündmused nii Eestis kui ka väljaspool;
 • uued tutvused ja suhtlusvõrgustik;
 • võimalus kandideerida rahvusvahelistesse hindamiskomisjonidesse tudengieksperdiks.

NB! Võrgustikuga liitumiseks ei pea olema oma kõrgkooli üliõpilasesinduse ega muu tudengiorganisatsiooni liige.

Kandideerimisavalduses palume esitada järgnevad andmed:

 • nimi;
 • kõrgkool, eriala, õppeaste ja õpingute alustamise aasta;
 • e-posti aadress, telefoninumber;
 • kas oled seotud üliõpilasesinduse või mõne muu tudengiorganisatsiooniga;
 • lühike selgitus, miks oled huvitatud tudengite kvaliteedivõrgustikku kuulumisest.
2023/24 õppeaasta kandideerimine on avatud 30. septembrini!

 

Kandideerimine ja lisainformatsioon: Kristin Pintson, kvaliteedivorgustik@eyl.ee